Openingstijden

INDIVIDUELE BEZOEKERS

REGULIERE OPENINGSTIJDEN schoolvakanties
MUSeum

Dagelijks (behalve dinsdag)
10u - 12u30 / 13u30 - 18u

Dagelijks
10u - 12u30 / 1u30 - 6u

schepen

Click here

Click here

Vuurtoren**

Gestolen

(Momenteel geen opening gepland)

Sluitingstijden:

  • 1 januari

  • maandag voorafgaand aan Vastenavond

  • 1 mei

  • 25 december

  • Uitzonderlijke sluiting om 16 uur op 24 en 31 december

**Bezoeken aan de vuurtoren kunnen worden geannuleerd in geval van ongunstige weersomstandigheden.

SCHOLEN EN GROEPEN

Reguliere openingstijden

Schoolvakanties (Zone B)

Zomervakantie

Museum

Dagelijks

10u - 12u30/13u30 - 18u

Dagelijks

10u - 12u30/13u30 - 18u